Lösa Tyglar är ett modernt lantbruksföretag med hästar och äpplen i centrum. 

Vi erbjuder naturnära och hästkära tjänster och produkter till dig som mindre företag eller privatperson.