Uteritter med Lösa Tyglar!

Nu är våren här och sommaren på ingång! Den bästa tiden att vistas i naturen, och varför inte till häst! 
Under våren och sommaren erbjuder vi uteritter - de är ca 2 timmar långa och är uppdelade i lugna turer (I) samt för de som vill ha lite mer fart (II). 

Vi är max 4 deltagare per tur, hjälm är obligatoriskt. Vi rider inte snabbare än vad alla i gruppen har balans för, då alla ska känna att de får en säker och trevlig tur! 
Pris: 500 kr/person. 400 kr/under 18. Swisch, faktura och kontanter fungerar fint. 

Här är våra fasta datum: 
Söndag 12 maj kl 14.00 (II)
Lördag 18 maj kl 10.00 (I)
Lördag 18 maj kl 14.00 (II) 
Torsdag 23 maj kl 18.00 (I)
Torsdag 30 maj kl 11.00 (II)
Söndag 9 juni kl 14.00 (I)
Söndag 23 juni kl 14.00 (II)
Torsdag 27 juni kl 10.00 (II)

Juli - söndagar kl 10.00 (I) och 14.00 (II)

Obs - kom i god tid. Vi räknar med att turen avgår vid angivet klockslag. Lyssn på de instruktioner som ges - de ges av en anledning! <3 Se över ert försäkringsskydd inför ritten - en olycksfallsförsäkring kan göra skillnad!

Vill du boka en helt egen tur? Är ni två personer eller fler kan vi anordna en tur bara för er! Kontakta oss på Lösa Tyglar - helena@losatyglar.se för mer information. 

Välkomna!